Regulamin WKPP2016

1.    Organizator

Organizatorem Wędrowniczego Kursu Pierwszej Pomocy HSR (WKPP2016) jest Hufiec Zielona Góra ZHP oraz w zakresie merytorycznym Inspektorat Ratowniczy Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP.

2.    Cele Kursu

 • wykształcenie umiejętności samodzielnego udzielania pierwszej pomocy,
 • wypracowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych poprzez uwrażliwienie na krzywdę drugiego człowieka,
 • szerzenie idei niesienia bezinteresownej pomocy,
 • pokazanie pola służby, jakim jest HSR i specjalności ratowniczej oraz zaszczepienie w uczestnikach pasji ratownictwa,
 • wykształcenie postawy właściwego zachowania się w sytuacjach zagrożenia,
 • wykształcenie w uczestnikach postaw prozdrowotnych.

3.    Termin

Kurs trwa dwa pełne weekendy i odbędzie się w dniach 19-21 oraz 26-28 lutego 2016 r. Zaczynamy apelem w każdy piątek o godz. 18:00 i kończymy apelem w niedzielę o godz. 12:00. Zakwaterowanie w szkole w piątki od godz. 17:00.

4.    Miejsce

Kurs odbędzie się w Zielonej Górze, w jednej ze szkół. Dokładny adres bazy Kursu zostanie podany w późniejszym terminie na stronie Kursu i przekazany drogą mailową zgłoszonym uczestnikom.

5.    Warunki uczestnictwa

W Kursie mogą uczestniczyć wszystkie te osoby, które w roku 2016 mają ukończone lub ukończą 16 lat, a ponadto są członkami ZHP i mają opłacone składki członkowskie. Istnieje możliwość uczestnictwa w Kursie osób niezrzeszonych, pod warunkiem wolnych miejsc – decyzję podejmuje Szef Szkolenia.

6.    Zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmowane będą do 14 lutego 2016 r. wyłącznie poprzez elektroniczny formularz zgłoszeń: wkpp.zgloszenia24.pl. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo do udziału w Kursie mają harcerki i harcerze z Hufca Zielona Góra ZHP.

7.    Koszty

Koszt uczestnictwa w Kursie wynosi 50 zł (opłata za cały Kurs). Koszty Kursu są dużo wyższe, ale dzięki dofinansowaniu uzyskanego z Urzędu Miasta Zielona Góra, udało nam się zejść do najniższej ceny WKPP w Polsce 🙂

W ramach wpisowego zapewniamy: ubezpieczenie, obiady w soboty, wrzątek i herbatę do posiłków, zakwaterowanie w sali szkolnej na podłodze (dostęp do sanitariatów z ciepłą wodą), materiały niezbędne do realizacji Kursu (np. rękawiczki, środki opatrunkowe), całą masę wiedzy, symulacji, pozoracji oraz niepowtarzalną, kursową atmosferę.

Wpłat należy dokonywać przelewem na konto hufca Zielona Góra ZHP nr 43 1090 1535 0000 0000 5301 9261 (BZ WBK) podając w tytule „składka zadaniowa WKPP2016 imię i nazwisko uczestnika” do dnia 17.02.2016 r. po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia na Kurs.

8.    Warunki ukończenia Kursu

 • uczestnictwo we wszystkich zajęciach teoretycznych podczas Kursu (ewentualne nieobecności wynikające z wyjątkowych sytuacji muszą być uzgodnione z Szefem Szkolenia),
 • uczestnictwo we wszystkich turach ćwiczeń praktycznych podczas Kursu (ewentualne nieobecności wynikające z wyjątkowych sytuacji muszą być uzgodnione z Szefem Szkolenia).
 • zaliczenie materiału praktycznego realizowanego podczas Kursu.

9.    Wyżywienie

Wyżywienie na kolacje i śniadania uczestnicy zapewniają sobie we własnym zakresie. W soboty (20 i 27 lutego) zapewniamy obiad (bezmięsny). Mimo, że wyżywienie każdy uczestnik bierze własne, to posiłki przygotowywać będziemy wspólnie.

10. Program

Szczegółowy program Kursu zostanie opublikowany po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń na stronie Kursu.

11.  Kadra pomocnicza

Wszystkich Ratowników ZHP zapraszamy do uczestnictwa w Kursie w charakterze Kadry Pomocniczej (KP). Warunki uczestnictwa dla KP są takie same jak dla uczestników Kursu z następującymi wyjątkami:

 • brak wpisowego,
 • konieczność zgłoszenia poprzez formularz kadrawkpp.zgloszenia24.pl (do dnia 14.02.2016),
 • możliwość zdobywania statusu IP (zaznaczcie to w zgłoszeniu),
 • możliwość obecności na Kursie w całym czasie trwania Kursu (dwa weekendy) lub wybranych weekendach lub godzinach (możecie nas odwiedzić, kiedy Wam pasuje – zaznaczcie to tylko w zgłoszeniu),
 • obiad w sobotę zapewniamy tylko tym osobom, które będą obecne podczas całego weekendu – ewentualne wpłaty za obiad będą przyjmowane gotówką na Kursie (w razie wątpliwości pytania kierujcie do Szefa Szkolenia),
 • niestety nie jesteśmy w stanie zwrócić Wam kosztów dojazdu.

Od stycznia 2016 r. zmienił się program WKPP a także doktryna HSR (zakres merytoryczny kursów). Dlatego tym bardziej zachęcamy wszystkich Ratowników ZHP do przyjazdu na Kurs. Będziecie mieli możliwość uczestnictwa w kursowych wykładach (żeby przypomnieć sobie wiedzę oraz zapoznać się z wprowadzonymi zmianami), a także specjalnie dla Was przygotowanych zajęciach. Oczywiście nie ukrywamy, że przede wszystkim liczymy na Waszą pomoc podczas ćwiczeń i pozoracji 🙂

12. Ekwipunek uczestnika

 • śpiwór
 • karimata
 • obuwie zmienne
 • pełne umundurowanie
 • notatnik i coś do pisania
 • śpiewnik
 • jedzenie i śniadania na kolacje
 • ubranie, którego nie szkoda będzie pobrudzić (sztuczną) krwią
 • pozytywne nastawienie 🙂

13. Kontakt

Funkcję Szefa Szkolenia na Kursie pełnić będzie hm. Grzegorz Bazydło (Instruktor HSR). Dane kontaktowe:

Aktualne informacje dot. Kursu można znaleźć na stronie Kursu: ir.lubuska.zhp.pl/wkpp2016


 

Regulamin do pobrania w formacie PDF.