Kontakt

Szefowa Inspektoratu: pwd. Agnieszka Tomala

Członek Inspektoratu: hm. Maciej Rutkowski (Szef HSR)
Członek Inspektoratu: hm. Grzegorz Bazydło
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Inspektorat Ratowniczy Chorągwi Ziemi Lubuskiej
Adres e-mail: ir@lubuska.zhp.pl
Adres: ul. Boh. Westerplatte 27, 65-034 Zielona Góra
NIP: 929-000-27-49
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Jednostka nadrzędna (organizacyjnie):
Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego
Strona www: lubuska.zhp.pl
Adres e-mail: lubuska@zhp.pl
Adres: ul. Boh. Westerplatte 27, 65-034 Zielona Góra
NIP: 929-000-27-49
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Jednostka nadrzędna (merytorycznie):
Harcerska Szkoła Ratownictwa
Strona www: hsr.zhp.pl
Adres e-mail: hsr@zhp.pl
Adres: Główna Kwatera ZHP, ul. Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ODWIEDŹ NAS: